english    russian    latvian
  Jaunumi   Par uzņēmumu   Produkcija   Pakalpojumi   Kontakti   Saites        Pasūtīt Lapas karte
 

meklēt
  Jaunumi
rūpnīcā 
jaunumu arhīvs 

 
Preses relīze

Atsaucoties uz vairāku masu mediju pārstāvju jautājumiem par akciju sabiedrības
“Liepājas Metalurgs” pašreizējo stāvokli, ir sagatavota informācija, kas vispusīgi atspoguļo uzņēmuma darbību iecerēto projektu īstenošanā un stabilas ikdienas nodrošināšanā.


AS “Liepājas Metalurgs” lūdz valsts atbalstu kredīta galvojuma veidā, lai varētu turpināt iesākto ražošanas procesu modernizāciju. Apzinoties savu kā Latvijā lielākā rūpniecības uzņēmuma lielo sociālo nozīmi visas valsts kontekstā, akciju sabiedrība turpina sarunas ar bankām par iespējām saņemt finansējumu rekonstrukcijas projekta īstenošanai. Uzņēmuma ekonomiskais stāvoklis ir veselīgs un stabils, taču sakarā ar izraisīto krīzi pasaules finansu tirgū, lielās komercbankas, ar kurām ir vestas pārrunas pilnīgi vai daļēji ir zaudējušas iespēju finansēt rūpnieciska rakstura projektu.
Tādēļ valsts atbalsts būtu nozīmīgs priekšnoteikums lai uzlabotu projekta novērtējumu no bankām iesāktās rekonstrukcijas turpināšanai.

Šogad, organizējot un turpinot pārrunas ar lielajām komercbankām, esam pārliecinājušies – interese par Liepājas metalurģiskās rūpnīcas rekonstrukcijas projektu ir saglabājusies, taču sakarā ar pasaules finanšu krīzi ir mainījušies bankas attieksme aizdevumiem lielajiem korporatīvajiem projektiem Latvijā.
A/S “Liepājas Metalurgs” lūgtās garantijas atbalsts ievērojami atvieglotu kredīta saņemšanu un paplašinātu potenciāli ieinteresēto finanšu iestāžu loku, tajā skaitā arī Latvijā.

Iepriekš kopā ar ”Siemens VAI” – jauno tehnoloģiju un iekārtu piegādātāju kompāniju konsorciju – modernizācijas projekta izmaksas tika detalizēti izvērtētas un izanalizētas, un konstatēts, ka projekta īstenošanai nepieciešami 112 miljoni latu.

Rekonstrukcijas rezultātā tiks palielināta ražotās produkcijas nomenklatūra, paaugstināta tās kvalitāte, kā arī tiks samazināta produkcijas pašizmaksa, pie nosacījuma, ka produkcijas apjoms palielināsies. Bet galvenais iegūs nozīmīgas priekšrocības tirgū, jo savā nozarē kļūs par modernāko uzņēmumu Eiropā. Protams, tiks ievērotas visas Eiropas Savienības prasības vides jomā.

Eiropas Savienības izvirzītās prasības vides jomā varētu tikt izpildītas, ieguldot lielas investīcijas esošajā tehnoloģijā, bet bez rekonstrukcijas. Mēs uzskatām, ka šis ceļš ir ekonomiski nelietderīgs.

Valsts galvojuma saņemšana nozīmētu AS “Liepājas metalurgs” pēc iespējas īsākā laikā turpināt uzsākto rekonstrukciju.

Pašreizējās trīs martenkrāsnis ir jānomaina ar modernu elektroloka krāsni uzbūvējot arī attiecīgu infrastruktūru.

Valsts un pilsētas ekonomiskajā attīstībā akciju sabiedrības “Liepājas Metalurgs” loma ir nepārvērtējama.

Samaksātie nodokļi
2003.g. – 5,7 milj.Ls
2004.g. – 7,5 mil.Ls
2005.g. – 8,7 milj.Ls
2006.g. – 9,7 milj.Ls
2007.g. – 13,4 milj.Ls

Nodarbināto skaits – ap 2500 (strādājošo īpatsvars sastāda ap 7% no ekonomiski aktīvo Liepājas iedzīvotāju skaita).
Ņemot vērā pasaules praksi, līdzīgu iesaistīto uzņēmumu darbinieku skaita analīzē, var pieņemt, ka uz katru darba vietu AS “Liepājas metalurgs” pastāv vidēji 3-5 netiešas darba vietas apkalpojošo uzņēmumu nozarēs. Kopējais AS “Liepājas metalurgs” ražošanas procesā tieši un netieši iesaistīto darbinieku skaits hipotētiski varētu sasniegt » 15000, t.i. vairāk par 25% no Liepājas pilsētas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita.

Vidējā darba alga AS “Liepājas metalurgs” š.g. 9 mēnešos Ls 633,-.

AS “Liepājas metalurgs” pašu ieguldītie līdzekļi attīstībā.

1997.g. – 3,4 milj.Ls
1998.g. - 5,6 milj.Ls
1999.g. – 3,5 milj.Ls
2000.g. – 1,7 milj.Ls
2001.g. – 6 milj.Ls
2002.g - . 5,1 milj.Ls
2003.g. – 2,2 milj.Ls
2004.g. – 4,4 milj.Ls
2005.g. – 17,5 milj.Ls
2006.g. – 10,2 milj.Ls
2007.g. – 9,6 milj.Ls

Pēdējo desmit un vairāk gadu laikā esam lielākie elektroenerģijas patērētāji valstī ar vidējo patēriņa daudzumu gadā 130 milj. kWh, kas izmaksā ap 7 milj. latu. “Liepājas Metalurgs” ir arī valstī lielākais dabasgāzes patērētājs no vienas pieslēguma vietas ar vidējo patēriņu gadā 117 milj.m3, kas uzņēmumam izmaksā ap 22 milj. latu.
Kopējā kravu apgrozījumā dzelzceļa stacijā “Liepāja” AS “Liepājas metalurgs” daļa sastāda 25%, kā vagonu, tā arī tonnu ziņā.

Pēc katras lejupslīdes notiek augšupeja. Tādēļ šodien mums ir nepieciešams parūpēties par rītdienu, izmantojot cenu un pieprasījuma pazemināšanos iekārtai un pakalpojumiem.

Jautājums par uzņēmuma darbības pārtraukšanu nepastāv. Uzskatām, ka rūpnīcas rekonstrukcija ir tikai laika un cenu(izmaksu) jautājums.

AS “Liepājas metalurgs” paliekot konkurētspējīgs uzņēmums savā nozarē neplāno tuvākajā laikā pilnīgi vai daļēji apturēt produkcijas ražošanu. Produkcijas realizācija notiek tradicionālos tirgos, palielinot eksporta daļu, sakarā ar pieprasījuma samazināšanos vietējā tirgū.

Patreiz velmētavā stāvā “350/250” notiek ikgadējais plānotais kapitālais remonts ar modernizācijas elementiem, to plānots pabeigt novembra pirmās dekādes beigās. Pēc remonta arī šis velmēšanas stāvs atsāks darbu pēc ierastā nepārtrauktā darba grafika.

Gada pirmo deviņu mēnešu rezultāti tiks publicēti Rīgas Fondu biržas mājaslapā noteiktajā kartībā. Pašlaik notiek darbs pie nākamā gada budžeta sastādīšanas.
2008-11-11 13:26:58